ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
„РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ” 2007-2013
МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
Схема BG051PO001-4.3.05 „Развитие на професионалното образование и обучение в сътрудничество с работодателите”


ПРОЕКТ BG051PO001-4.3.05 – 0022 “Образователни паркове за развитие на професионално знание и компетенции в областта на компютърните технологии и системи в колаборация с IT сектора” Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма„Развитие на човешките ресурси” 2007-2013, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз Инвестира във вашето бъдеще!

Настоящите документи са изготвени с финансовата помощ на Европейския социален фонд. “Професионална гимназия по компютърни технологии и системи” – гр. Правец носи цялата отговорност за съдържанието на настоящите документи, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или Министерство на образованието и науката, Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми.“

NameLast modifiedSizeDescription
Parent Directory  -  
1.L1. Vavedenie. SAPR _03-14.ppt2014-10-27 15:06 637K 
2.l2. Interfeysi, paralelen interfeys . CENTRONICS_03-14.ppt2014-10-27 15:06 585K 
3.L3. IEEE1284. IEEE488_03-14.ppt2014-10-27 15:06 913K 
4.L4.Posl interfeys. RS232,V24,RS423 L5.1 Int stokov krag RS422,RS423_03-14.ppt2014-10-27 15:06 599K 
5.L5.2 Interfeys USB_04-14.ppt2014-10-27 15:06 644K 
6.L6.1 Interfeys IEEE1394_04-14.ppt2014-10-27 15:06 345K 
7.L6.2 Interfeys Bluetooth_04-14.ppt2014-10-27 15:06 278K 
8.L6.3 Interfays IrDa_04-14.ppt2014-10-27 15:06 545K 
10.L8 Displ_kl_monohrdisplelt.ppt2014-10-27 15:06 1.2M 
11.L9 Cvmongrstvektdispl.ppt2014-10-27 15:06 1.0M 
12.L10.1 Displsplpanelil.ppt2014-10-27 15:06 699K 
13.L10.2L11 Rekldisplmultimpr - Copy.ppt2014-10-27 15:06 2.4M 
14.test displei _05-14.doc2014-10-27 15:06 363K 
15.L13Vavinfintman.ppt2014-10-27 15:06 1.7M 
16.L14Skeneri,cifrkameri,fotoaparati,barkodove_06-14-Trifinov.ppt2014-10-27 15:06 1.1M 
17.L15 PloteriPrinteri.Udarni- margaritkovi printeri_06-14_Trifonov.ppt2014-10-27 15:06 412K 
18.L16 Matri4ni, line printeri, lazerni i maststrujni._06-14.ppt2014-10-27 15:06 543K 
19.L17Ustrza vavi izvejd3dinf_06-14.ppt2014-10-27 15:06 505K 
20.test printeri -06-14.doc2014-10-27 15:06 600K 
21.L19Zapu-va,vidove. L22.1smendiskove. L20.1optdiskove_06-14.ppt2014-10-27 15:06 828K 
22.L20.2Zapoptdiskove,br, magnopt diskove_06-14.ppt2014-10-27 15:06 474K 
23.L21magnlenti_06-14.ppt2014-10-27 15:06 1.6M 
24.L22magndiskove_06-14.ppt2014-10-27 15:06 3.6M 
25.L22-25SSD,Flashpameti,interfejsiiFajlovis-mi,za6titaa na dannite ot srivove i vazstanovqvane_06-14-Trifonov.ppt2014-10-27 15:06 1.3M 
26.testcd_06-14.doc2014-10-27 15:06 215K 
Thumbs.db2014-10-27 15:06 29K 
test interfeysi_04-14.doc2014-10-27 15:06 88K 

© 2014 Професионална гимназия по компютърни технологии и системи - гр. Правец