ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
„РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ” 2007-2013
МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
Схема BG051PO001-4.3.05 „Развитие на професионалното образование и обучение в сътрудничество с работодателите”


ПРОЕКТ BG051PO001-4.3.05 – 0022 “Образователни паркове за развитие на професионално знание и компетенции в областта на компютърните технологии и системи в колаборация с IT сектора” Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма„Развитие на човешките ресурси” 2007-2013, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз Инвестира във вашето бъдеще!

Настоящите документи са изготвени с финансовата помощ на Европейския социален фонд. “Професионална гимназия по компютърни технологии и системи” – гр. Правец носи цялата отговорност за съдържанието на настоящите документи, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или Министерство на образованието и науката, Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми.“

NameLast modifiedSizeDescription
Parent Directory  -  
KM_1_03-14.docx2014-10-27 15:06 52K 
KM_2_03-14.doc2014-10-27 15:06 847K 
KM_3_03-14.doc2014-10-27 15:06 437K 
KM_4_UPR _03-14.docx2014-10-27 15:06 143K 
KM_5.doc2014-10-27 15:06 105K 
KM_5_03-14.doc2014-10-27 15:06 376K 
KM_6.doc2014-10-27 15:06 192K 
KM_6_04-14.doc2014-10-27 15:06 329K 
KM_7_06-14.ppt2014-10-27 15:06 576K 
KM_8_05-14.ppt2014-10-27 15:06 710K 
KM_10.doc2014-10-27 15:06 193K 
KM_10_04-14.doc2014-10-27 15:06 500K 
KM_10_UPR_04-14.doc2014-10-27 15:06 339K 
KM_12_04-14.doc2014-10-27 15:06 252K 
KM_13_04-14.doc2014-10-27 15:06 534K 
KM_14_04-14.doc2014-10-27 15:06 567K 
KM_16_04-14.doc2014-10-27 15:06 218K 
KM_17_05-14.pptx2014-10-27 15:06 502K 
KM_20_06-14.pptx2014-10-27 15:06 650K 
KM_Uprj_1.doc2014-10-27 15:06 706K 
KM_Uprj_3.doc2014-10-27 15:06 627K 
KM_Uprj_4.doc2014-10-27 15:06 318K 
Thumbs.db2014-10-27 15:06 43K 
Upr6_bezjichno_trase.doc2014-10-27 15:06 318K 
Upr7_drv_nastrojki.doc2014-10-27 15:06 281K 
upr2_Krimpvane.doc2014-10-27 15:06 393K 
upr8_test_mreja.doc2014-10-27 15:06 244K 
upr9_nabludenie_procesi.doc2014-10-27 15:06 527K 
upr10_Otkrivane_otstraniavane.doc2014-10-27 15:06 559K 

© 2014 Професионална гимназия по компютърни технологии и системи - гр. Правец